Email Us: info@gcsm.org

 

2013 Committee

GCSMcomm

Standing (L-R): Kamlesh Pandya,Tanmay Patel, Mrugesh Amin, Viral Vachhani, Rakesh Patel
Seated (L-R): Kruti Shah, Mili Soni, Madhukar Gupta, Ketan Joshi, Vipin Patel
Not in photo: Jayanti Mistry, Jayshree Shah, Vikas Bhavsar, Preksha Shah, Paras Vora,  Jayshree Shah, Pooja Patel, Pratik Shah, Pooja Dhruve

 

Events

Gallery

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

 

Contact Us

Gujarati Cultural Society of Manitoba

147 Branson Cres,
Winnipeg,  MB,
R3T 5V9,
Canada

Email: info@gcsm.org

 

 

Login